ἀείρω 1

ἀείρω 1.
Grammatical information: v.
Meaning: `raise (up)' (Il.).
Other forms: ἄωρτο Il. s. Tichy Onomatop. 364f. (ἄορτο \< h₂u̯r̥-to).
Dialectal forms: Att. αἴρω (Perhaps made to the fut. Att. ἀ̄ρῶ \< *ἀερω. Improbable Heubeck Orbis 13 (1964) 264-7: *sr̥-. Convincingly Taillardat, CEG 1, assumes a zero grade verb *ἀϜαρ-yω \> αἴρω. For the phenomenon cf. τέμνω \/ τάμνω.)
Compounds: ἀερσί-ποδες `lifting their feet' (Il.); μετήορος `(being) in the air', Att. μετέωρος, Aeol. πεδάορος (or from ἀήρ?).
Derivatives: ἄρσις f. `raising' (Arist.); ἀρτήρ?
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [1150] *h₂uer-? `raise'?
Etymology: Not from ἀ̄ήρ `air' (which has long a-). No cognates known, but the form requires *h₂uer-. S. also ἀείρω 2.
See also: ἀρτήρ, αἰώρα, αἰωρέω; cf. also 2. ἄρμα, ἠερέθονται, αἰωρέω.
Page in Frisk: 1,23

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αείρω — (I) ἀείρω (Α) (επικός, ιωνικός και ποιητικός τύπος αντί αίρω*) σηκώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. πιθανόν να προέρχεται από αρχ. ρ. *α Fερ (πρβλ. τον τύπο αὐειρόμεναι στον Αλκμάνα), όπου το ἀ είναι προθεματικό ή λαρυγγικό φωνήεν. Κατ άλλη άποψη το …   Dictionary of Greek

 • ἀείρω — ἄειρος masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἄειρος masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἀ̱είρω , ἀείρω attach aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach aor subj act 1st sg (epic ionic) ἀείρω attach pres subj act 1st sg (epic ionic) ἀείρω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρετε — ἀείρω attach aor subj act 2nd pl (epic ionic) ἀ̱είρετε , ἀείρω attach imperf ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach pres imperat act 2nd pl (epic ionic) ἀείρω attach pres ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach imperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρῃ — ἀείρω attach aor subj mid 2nd sg (epic ionic) ἀείρω attach aor subj act 3rd sg (epic ionic) ἀείρω attach pres subj mp 2nd sg (epic ionic) ἀείρω attach pres ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρατε — ἀείρω attach aor imperat act 2nd pl (epic ionic) ἀ̱είρατε , ἀείρω attach aor ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach aor ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρει — ἀείρω attach aor subj act 3rd sg (epic ionic) ἀείρω attach pres ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach pres ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρουσι — ἀείρω attach aor subj act 3rd pl (epic ionic) ἀείρω attach pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀείρω attach pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείρουσιν — ἀείρω attach aor subj act 3rd pl (epic ionic) ἀείρω attach pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀείρω attach pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠέρθην — ἀείρω attach plup ind mp 3rd dual (epic ionic) ἀείρω attach aor ind pass 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀείρω attach aor ind pass 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀειρομένω — ἀείρω attach pres part mp masc/neut nom/voc/acc dual (epic ionic) ἀείρω attach pres part mp masc/neut gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀειρομένων — ἀείρω attach pres part mp fem gen pl (epic ionic) ἀείρω attach pres part mp masc/neut gen pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.